ללמד מרחוק בקלות

כיתה אינטרנטית בממשק עברי
ללא התקנת תוכנה.

 שיתוף מסך

 סקרים
  מחברת
 הקבצות
 כתוביות

 לוח

  ממשק עברי
 הקלטה

  הגרלה
  אורחים

  דוחות

  צ'אט

 הצבעה

 סרטונים

 מצגות 

 

    עדיין מלמדים ב זום ? התקדמו אל הדור החדש של מערכות לימוד מרחוק.
 

 

כיתה וירטואלית