כך נראה דוח פעילות משתתפים במפגש,
זהו דוח פעילות המתעדכן בזמן אמת. כולל לוח מכוונים המראה "ציון פעילות" משוקלל של כל משתתף.

 

הנתונים בדוח:

מספר משתתפים, זמני כניסה ויציאה. מספר הדקות בפגישה. מספר הצבעות כולל. זמן מיקרופון פתוח. מספר הדקות של שיתוף המסך. זמן שיתוף מצלמות. מספר הודעות שנשלחו. שאלות ותשובות משתתף לשאלות סקר. מספר וסוג ההצבעות והאימוג'ים.