אישור משרד החינוך

המערכת של Atar3D היא ישום הכיתה הווירטואלית הסינכרונית
היחיד בישראל שקיבל את אישור משרד החינוך.

וזאת לאחר בדיקות מדוקדקות של עמידה בתקנים,
בדרישות אבטחת מידע מחמירות, והוראות תקן נגישות.